Parafia św. Brata Alberta

w Jastrzębiu-Zdroju

... być dobrym jak chleb

Historia

Jastrzębie – Zdrój w swej nowej części to stosunkowo młode miejsce zamieszkania tysięcy ludzi. Kształtowanie się struktury parafialnej na tym terenie ma swoją już bogatą historię a wpisał się w nią również wysiłek wielu, którzy dziś stanowią wspólnotę parafii p.w. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego.

Osiedla tworzące nowe Jastrzębie zbudowano na pagórkowatym terenie, gdzie w dolinach założono parki dające mieszkającym możliwość wypoczynku. W jednej z takich dolin, między blokami, w sąsiedztwie szkoły, przy ul. Wielkopolskiej rozpoczęto i zakończono dzieło budowy domu modlitwy dla prawie ośmiotysięcznej wspólnoty ochrzczonych.

Już dawno myślano o podziale terytorium parafii p.w. NMP Matki Kościoła.

Po peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego w mieście Jastrzębiu – Zdroju postanowiono wybudować dwa kościoły z ośrodkami charytatywnymi jako wotum wdzięczności.

W pomoc przy budowie domów charytatywnych włączyły się również władze miasta Jastrzębia, które przekazały kościołowi teren pod budowę. Warto tu podkreślić, co w znaczeniu religijnym ma zapewne głębokie symboliczne znaczenie, że w miejscu stojącego dziś kościoła stał wcześniej jeden z ołtarzy Bożego Ciała parafii NMP Matki Kościoła.

erygowanie.jpg (60 KB)1 czerwca 1998 roku erygowano parafię tymczasową p.w. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Jastrzębiu – Zdroju. Administratorem i budowniczym nowego ośrodka parafialnego został ks. Andrzej Szostek.

By dzieło budowy mogło ruszyć zorganizowano w całej diecezji zbiórkę materialną na ten cel. Ks. Arcybiskup Damian Zimoń od samego początku wspierał dzieło i duchowo i materialnie, będąc gościem na placu budowy. Osobiście 26 sierpnia 1999 roku wmurował kamień węgielny, poświęcony wcześniej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach, a podczas pierwszej wizytacji kanonicznej w październiku 2001 roku poświęcił probostwo.

Początki były trudne. Trzeba było na przykład przełożyć ciepłociąg, kanalizację deszczową i wodociągową oraz światłowód telefoniczny krzyżujące się na działce przeznaczonej pod kościół, co stanowiło koszt prawie jednego budynku.

Rozpoczęto wznoszenie murów kościoła, pośród których od samego początku sprawowano Eucharystię – pierwsza Msza św. w maju 1998.

W pamięci parafian pozostanie na pewno Pasterka roku 1998 odprawiana w murach kościoła, bez dachu, a pod gwiaździstym niebem, przy trzaskającym mrozie i padającym śniegu oraz 13 maja 1999 roku, kiedy to po krótkiej, ale obfitej ulewie, która zaskoczyła wszystkich czekających w murach kościoła ks. bp Stefan Cichy udzielał bierzmowania młodzieży w kościele pełnym wody, choć już przy świecącym słońcu.

Projekt kompleksu kościół – dom charytatywny – probostwo oraz projekt wystroju kościoła wykonał architekt Ryszard Kopiec z Katowic. Prace budowlane kościoła prowadziła firma REMBUD.

W trakcie prac stworzono ekipę parafian, która w ciągu 2 lat systemem gospodarczym wykonała całe probostwo i dom charytatywny pod nadzorem Stanisława Tatarczyka. Kierownikiem budowy był Ryszard Rakoczy.

Dach kościoła wykonali górale z Zakopanego, a prace wykończeniowe wykonano we własnym zakresie.

Witraże – Tajemnice Różańca, św. brat Albert, Miłosierdzie Boże i Cnoty Boskie – wykonała firma KERMEL z Rybnika.

Od samego początku duszpasterze podjęli działania, by nie tylko mury rosły, ale również ten Kościół z żywych kamieni złożony, co u początków nie było wcale proste.

W tym kontekście, obok sprawowania sakramentów, głoszenia słowa Bożego, pracy w licznych grupach parafialnych i osobistego kontaktu duszpasterzy z parafianami, istotna jest inicjatywa, która pojawiła się już podczas przygotowań do pierwszej w historii parafii uroczystości odpustowej, organizowania corocznych festynów odpustowych z darmową grochówką, kiełbasą z rożna, loterią fantową, wspólnym śpiewem i zabawą, co w sposób znaczący wpływa na integrację parafialnej społeczności.

Od września 2001 roku w parafii rozpoczęto działalność charytatywną między innymi dożywiając dzieci z rodzin potrzebujących, podkreślając w ten sposób tytuł kościoła i realizując słowa Patrona – Być dobrym jak chleb.

Uroczystość poświęcenia miała miejsce 16 czerwca 2004 roku. Konsekracji świątyni dokonał ks. Arcybiskup Damian Zimoń przy udziale duchowieństwa dekanatu i kapłanów parafii patronackich, prezydentów miasta Jastrzębia – Zdroju i licznie zgromadzonych wiernych. W tym też dniu dekretem Arcybiskupa parafia p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego została erygowana.

Zobacz galerię z budowy parafii

Informujemy, że:

Administratorem wszelkich danych (w tym osobowych) jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta z siedzibą i adresem w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 20 A, adres e-mail: jastrzebie.albert@archidiecezjakatowicka.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies "ciasteczka" do przechowywania danych na Twoim komputerze. Pokaż więcej informacji

Rozumiem powyższe informacje. Zamknij tą informację